Koulutus

Perinteisesti lastenlääkäreiksi erikoistuvien lääkäreiden koulutus Suomessa on perustunut työntekoon erityyppisissä työpisteissä, senioreiden vaikutukseen kierroilla, yhteistyöhön seniorin kanssa osastoilla, päivystyksissä ja kokouksissa sekä itsenäiseen toimintaan poliklinikalla ja päivystyksessä. Koulutus on painottunut pieniin lapsiin, ja monet ovat tutustuneet moniammatilliseen sairaalatyöhön. Suomessa on erikoislääkärikoulutuksessa pitkään ollut käytössä kansainvälisesti varsin ainutlaatuinen valtakunnallinen erikoislääkärikuulustelu, joka on otettu käyttöön ensimmäisten maiden joukossa EU:ssa. Se on mahdollistanut tietyn teoreettisen minimitason tietämyksen arvioinnin ja myös eri yliopistosairaaloissa koulutettujen objektiivisen vertailun.

Erikoistumispaikat

 • Helsinki

 • Kuopio

 • Oulu

 • Tampere

 • Turku

Lokikirja

Lastentauteihin erikoistuvan lääkärin lokikirja on yksi oleellinen osa erikoistuvan lääkärin koulutuksen arviointia ja seurantaa. Lokikirjan on tarkoitus kattaa keskeiset oppimistavoitteet sekä runkokoulutuksen että eriytyvän koulutuksen osalta, mutta sen tavoite ei ole sisältää luettelonomaisesti kaikkia asioita lastentaudeista. Lokikirja on apuväline erikoistuvan lääkärin koulutuksen suunnittelussa, oman edistymisen seurannassa ja itsearvioinnissa sekä erikoislääkärikuulusteluun valmistautumisessa. Lisäksi sitä voidaan käyttää apuna henkilökohtaisen tutorin ja erikoisalojen vastuukouluttajien kanssa pidettävissä koulutuskeskusteluissa. 

Osana erikoislääkärikoulutuksen laadun kehittämistä pyritään lokikirjan sisällön yhtenäistämiseen kansallisesti lastenklinikoiden välillä. Tämän pohjalta Suomen lastenlääkäriyhdistys tukee lokikirjan kehittämistä mahdollistamalla sen saatavuuden omien nettisivujensa kautta sekä yliopistosairaaloille että keskussairaaloille arvioitavaksi. 

Palautteet ja kommentit lokikirjan osalta toivotaan sähköpostitse osoitteeseen tiina.maria.saarinen@tyks.fi

Lokikirja on päivitetty 15.2.2021, voit ladata sen tästä . (Myös vanha lokikirja on edelleen ladattavissa täältä.) 

 

Kuulusteluvaatimukset (päivitetty 1.8.2020)

Kirjat (viimeisin painos): 

Nelson Essentials of Pediatrics tai vastaava 

Lehdet (kuulustelua edeltävän 24 kk:n aikana ilmestyneet): 

 1. Pediatrics 
 2. JAMA Pediatrics 
 3. Journal of Pediatrics 
 4. Archives of Disease in Childhood 
 5. Acta Paediatrica 

Pediatriaa koskevat artikkelit lehdistä:

 1. New England Journal of Medicine 
 2. Lancet 
 3. Suomen Lääkärilehti 
 4. Duodecim 

Muu materiaali: 

Lapsen ja nuoren oikeudellista asemaa ja sosiaaliturvaa koskevat säädökset.

Kuulusteluohjeet ja -päivät 2021

Erikoislääkärikuulustelu on sähköinen Exam-tentti, joka kestää 2 tuntia 55 minuuttia. Ilmoittautuminen kuulusteluun tehdään yliopiston ohjeiden mukaan EXAM-järjestelmässä. Tenttipaikka varataan oman yliopiston Exam-järjestelmästä ilmoittautumisajan päätyttyä. Seuraathan tiedotusta varausohjeista yliopistosi verkkosivuilta, siellä on ohjeistus myös ilmoittautumisesta mahdollisia erityisjärjestelyjä vaativissa tilanteissa.

Tenttipäivät:

 • Ke 3.2.2021 klo 14-17
 • Ti 27.4.2021 klo 14-17
 • Ti 28.9.2021 klo 14-17