Historia

Vuodesta 1920 alkaen, jo ennen virallisen yhdistyksen perustamista, joukko lastenlääkäreitä piti yhteyttä maamme tuolloin harvojen lastenlääkärien kesken. Vuonna 1929 lastenlääkäri Arvo Ylppö kutsui koolle 16 muuta lastenlääkäriä keskustelemaan lastenlääkäriyhdistyksen perustamisesta. Ylpöllä oli valmis sääntöehdotus esitettäväksi, ja kokouksessa perustettiin toimikunta valmistelemaan ehdotusta yhdistyksen nimeksi ja säännöiksi. Huhtikuussa 1930 18 lastenlääkäriä kokoontuivat päättämään Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen (SLY) perustamisesta. Samana vuonna myös lastentautioppi hyväksyttiin omaksi erikoisalaksi oltuaan siihen saakka osa naistentautioppia. SLY järjesti ensimmäinen lastenlääkäreiden täydennyskoulutuskurssin Helsingin Lastenklinikalla vuonna 1958.