Lasten hyvinvoinnin puolesta jo vuodesta 1930

Suomen Lastenlääkäriyhdistys on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii lastenlääkäreiden yhdyssiteenä ja edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia Suomessa kehittämällä etenkin lastentautialan tutkimustyötä ja koulutusta.

Linkki erikoislääkärikoulutuksen koulutustapahtumiin