Lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi tarvitaan kansallinen suunnitelma

8.5.2020

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys esittävät, että koronatilanteen kielteisten vaikutusten vähentämiseksi ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi laaditaan kokonaisvaltainen kansallinen suunnitelma.

Koronaviruspandemia ja sen myötä toteutetut rajoitustoimet ovat vaikuttaneet laajasti ja syvällisesti koko yhteiskuntaan. Vaikutukset lapsiin ja nuoriin ovat olleet erityisen suuret. Rajoitukset ovat sulkeneet tai ohentaneet lasten ja nuorten arjen kannalta keskeisiä palveluita, kuten varhaiskasvatusta, koulua, vapaa-ajan palveluita ja sosiaali- ja terveyspalveluita.

Lue lisää --->