SLY: kunniapuheenjohtajan arvonimen sai professori Jussi Mertsola (sis. linkin haastatteluun)

20.2.2021

Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry (SLY) on 18.2.2021 myöntänyt kunniapuheenjohtajan arvonimen kunniajäsenelleen, professori, h.c. Jussi Mertsolalle (linkki haastatteluun). Kunniapuheenjohtajia voi olla yksi kerrallaan ja arvonimi on aikaisemmin myönnetty vain kahdelle henkilölle (Professorit Arvo Ylppö ja Niilo Hallman).

Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen kunniapuheenjohtaja toimii yhdistyksen hallituksen neuvonantajana lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvissä yhteiskunnallisissa kysymyksissä; edistää lasten ja nuorten hyvinvointia osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun lasten ja nuorten aseman ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä; kannustaa esimerkillään lääkäreitä kouluttautumaan lastenlääkäreiksi ja tukee lastenlääkäreitä ja lastenlääkäriksi erikoistuvia heidän ammatillisessa kehityksessään ja edistää SLY:n tavoitteita muilla soveltuvilla tavoilla

Professori Mertsola on ollut Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen jäsen lähes 40 vuotta, ja toiminut yhdistyksessä monissa luottamustehtävissä. Hän on toiminut kliinikkona, tutkijana, lastentautiopin professorina, ja yliopistosairaalan toimialuejohtajana, avaten uusia hoitopolkuja, kehittäen monipuolisesti koulutusta ja tutkimusta ja rikkoen rakentavasti ammattikuntien ja organisaatioiden raja-aitoja. Hän on erityisesti kehittänyt avohoitopainotteista pediatrian palvelujärjestelmää Varsinais-Suomessa, perustanut sosiaalipediatrian ja avopediatrian lisäkoulutusohjelmat Turun yliopistoon, työskennellyt valtakunnallisesti lasten ja nuorten sosiaali-, terveys-, ja koulutuspalveluiden integroimiseksi ja edistämiseksi ja toiminut säännöllisesti median asiantuntijana lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Professori Mertsola on edistänyt lasten asiaa yhteiskunnallisella tasolla mm. kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) ensimmäisenä puheenjohtajana. Hän on myös toiminut valtakunnallisen tartuntatautineuvottelukunnan, monien valtakunnallisten toimikuntien ja Helsingin Uuden Lastensairaalan Säätiön hallituksen jäsenenä. Tällä hetkellä hän johtaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin hallitusta.