Lasten koronavirus (COVID-19) riskiryhmiä koskeva ohje

5.5.2020

HUS on laatinut yhdessä muiden yliopistosairaaloiden kanssa tarkentavia ohjeita potilasryhmittäin.