Väkivaltaa kokenut lapsi tai nuori vastaanotolla: mitä somatiikan ammattilaisen tulisi tietää